Już ponad 3000 klientów ebooka. 
Ściąga z EXCELA dla każdego - SETKI przykładów funkcji otrzymasz za 3 minuty.
ZOBACZ EXCEL EBOOK >

Popularne pojęcia marketingowe, handlowe, biznesowe – lista plus definicje

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem długą listę skrótów używanych na gruncie biznesowym – a szczególnie w marketingu i sprzedaży. Czas teraz na kolejny spis, tym razem pojęć marketingowych, handlowych oraz tzw. buzzword’ów, które nieustannie pojawiają się przy licznych okazjach i w różnych kontekstach. Wiele z podanych niżej pojęć zostało już wcześniej szerzej opisanych na łamach niniejszego bloga, dlatego osoby zainteresowane poznaniem szczegółów zachęcam do korzystania z załączonych linków. I wystarczy tego wstępu, przejdźmy do konkretów…

ad hoc – termin używany wobec zadań, które mają być wykonane tylko jednorazowo, np. raport ad hoc. Często tłumaczone też jako „wrzutka” – coś do zrobienia na szybko.

afiliacja – metoda reklamy w internecie, w marketingu pod tym terminem kryją się najczęściej sieci afiliacyjne, czyli firmy, które łączą wydawców stron internetowych (udostępniających powierzchnię reklamową) z reklamodawcami (tj. podmiotami zainteresowanymi zakupem powierzchni reklamowej). Powiązany termin to program afiliacyjny, czyli opis kampanii, w tym też jej zasad, uzupełniony o cennik wg jakiego będą wynagradzani wydawcy.

agile – metodyka zwinna; termin wywodzący się z teorii zarządzania projektami, gdzie oznacza on grupę metodyk prowadzenia projektów opartych na kolejnych, krótkich etapach – iteracjach. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod prowadzenia projektów, gdzie jeden etap może trwać nawet kilka lat, w metodach agile stawia się na wyznaczanie celów krótkookresowych i stopniowym ich realizacji. Metody zwinne przyjmują, że założenia projektu mogą ulec zmianie i trzeba być gotowym do elastycznego dostosowania się do tych zmian. Przykładem podejścia zwinnego do realizacji projektów jest opisana poniżej metodyka SCRUM.

ambient   – to pojęcie określające wszystkie niestandardowe formy prowadzenia marketingu, wychodzące poza tradycyjne media i standardy komunikacji (np. prankvertising – definicja poniżej). Więcej na temat ambientu, wraz z  przykładami, znajdziesz klikając tutaj.

attribution – atrybucja, pojęcie spotykane najczęściej w analityce opłacalności działań marketingowej, w trakcie której próbuje się określić (przypisać), jakie kanały komunikacji odegrały największą rolę w doprowadzeniu klienta do sfinalizowania transakcji. Obecnie zanim klient dokona zakupu może zetknąć się z komunikatem reklamowym firmy „X” za pomocą kilku kanałów – np. spot w TV, reklama AdWords, email marketing. Aby uniknąć błędu polegającego na tym, że wyniki sprzedaży są przypisywane tylko do jednego kanału, próbuje się zastosować techniki atrybucji, które lepiej obrazują prawdziwą ścieżkę decyzyjną i komunikacyjną jaką przeszedł klient.

badanie panelowe – jest to badanie marketingowe prowadzone długoterminowo na tej samej grupie ankietowanych osób lub gospodarstw domowych.

badanie U&A  – usage and attitude – polega na analizie zwyczajów, zachowań i nastawienia ankietowanych wobec wybranych produktów i usług.

behawioralny – uzależniony od zachowania klientów, np. kampania behawioralna to taka, która została zrealizowana w oparciu o informacje na temat wcześniejszych zdobytych informacji o kliencie (np. klienci, którzy w ostatnich 2 miesiącach zakupili towar X oraz przynajmniej raz kliknęli na link umieszczony w newsletterze, kierowana jest dedykowana promocja dotycząca produktu Y).

big data – szerokie pojęcie (a jeszcze szerzej nadużywane) skupiające wokół siebie wszelakie zagadnienia związane z pracą i wykorzystywaniem dużych zbiorów danych (liczonych często w setkach milionów) powstających w przedsiębiorstwie. Za tym terminem kryją się zagadnienia informatyczne (infrastruktura, serwery, procesory), jak i matematyczno-statystyczne.

bounce rate – współczynnik odrzuceń. Zwrot ten jest spotykany w analityce akcji email marketingowych, gdzie oznacza on współczynnik emaili niedostarczonych do wielkości bazy wysyłkowej; można także spotkać się z tym zwrotem w odniesieniu do analizy ruchu na stronie internetowej – w tym przypadku bounce rate oznacza ilość użytkowników danej strony, którzy otworzyli tylko jedną stronę danej witryny WWW, a następnie zakończyli sesję, nie przechodząc do żadnej innej strony na danej witrynie.

break even point – próg przełamania, najczęściej próg rentowności, który wyznacza wielkość sprzedaży lub poziom ceny, przy których sprzedaż zaczyna przynosić zyski.

brief – skrótowy opis tematu, problemu, planowanego projektu. Przykład briefu.

churn – odejścia, rezygnacje klientów. Analiza churnu to badanie określające z jakich powodów klienci rezygnują z usług. A najczęściej spotykany wskaźnik churn rate oznacza przykładowo współczynnik ilości rezygnacji odniesiony do całej bazy klientów.

cloud – chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) – jest to nowy model udostępniania oprogramowania, usług lub danych, który polega na tym, że po stronie klienta nie istnieje konieczność zakupu sprzętu lub licencji, tylko ponosi opłaty za wykorzystywanie usługi w danym okresie.

conjoint (od consider jointly) – rodzaj analizy marketingowo-statystycznej, która ma za zadanie określenie cech produktu, które mają największe znaczenie z punktu widzenia klienta.

definicje pojec biznesowych

conversion – konwersja, zdarzenie polegające na tym, że klient wykonuje pożądaną akcję, np.: kupuje towar, klika w reklamę na WWW, dokonuje płatności. W jednym procesie zakupu może być wyodrębnionych wiele poziomów konwersji, np.: złożone zamówienie, opłacone zamówienie przez klienta, wysyłka towaru z magazynu. Analiza konwersji pozwala wychwycić etapy procesu sprzedaży, w których przykładowo klient rezygnuje z zakupu.

cold calling – działanie telemakretingowe polegające na tym, że wykonywane są telefony do nieznanych wcześniej osób lub firm, których dane kontaktowe zostały uzyskane ze źródeł zewnętrznych.  które wcześniej nie były uprzedzane o chęci kontaktu. Cold calling wygląda najczęściej tak, że firma X kupuję bazę potencjalnych klientów od firmy Z, a następnie wykonuje do nich połączenia telefoniczne.

cross-border – model sprzedaży nieograniczający się do jednego kraju.

cross-dock – pojęcie stosowane w handlu, oznacza ono, że towar nie jest trzymany na magazynie, tylko w momencie, gdy klient go zamówi, jest on sprowadzany od dystrybutora lub producenta. Ten system jest stosowany najczęściej do produktów słabo rotujących.

deep dive – kompleksowa metoda analizy problemu, która polega na „dogłębnym” wniknięciu w jego istotę i dokładnym rozpatrzeniu wszystkich szczegółów.

dashboard – jedna z metod na wizualizację danych. Jest to slajd, arkusz excela, strona internetowa z kluczowymi wskaźnikami (tzw. KPI), wykresami, tabelami, które syntetycznie przedstawiają określone zagadnienie (np. sprzedaż, zmiany w zamówieniach, reklamacjach)

engagement – zaangażowanie, forma działań marketingowych, która ma na celu nakłanianie klientów do uczestniczenia w „życiu” marki. Swego czasu zauważono, że aktywni klienci są o wiele bardziej lojalni niż ci pasywni, którzy tylko odbierają komunikaty reklamowe, ale nie dokonują żadnej reakcji. Angażowanie ma zadanie budowanie relacji z marką.

freemium – strategia cenowa, wg której produkt lub usługa w podstawowej wersji jest udostępniania bez opłat, natomiast przychody są generowane ze sprzedaży opcji dodatkowych, premium, rozszerzeń, itp. Więcej o metodach wyznaczania cen znajdziesz w oddzielnym artykule.

gamification – wykorzystanie metod używanych w grach (planszowych, komputerowych) do realizacji celów biznesowych: motywacji zespołu, szkoleń, itp. O tym też już pisałem szerzej.

hashtag – jest to po prostu znak #, który występuje często w sieciach społęcznościowych (np. Twitter), służy do oznaczania słów lub fraz, dzięki czemu całe wiadomości na dany temat są łatwiej wyszukiwane i grupowane.

impression – impresja, wrażenie; często kontakt klienta z produktem wiąże się z różnymi stanami psychologicznymi; produkt może budzić skojarzenia, przywoływać wspomnienia, wywoływać emocje. A marketerzy są oczywiście zainteresowani zarówno zbieraniem informacji na temat tych emocji, jak również znajdowaniem nowych sposobów, aby je celowo wywołać wśród konsumentów.

insert – ulotka, gadżet lub inny przedmiot dołączany do wysyłki pocztowej, gazety, itp.

insight – technika marketingowa mająca na celu odkrycie, poznanie i zrozumienie prawdziwych potrzeb klientów. Jak przebiega insight? – o tym dowiesz się tutaj.

kafeteria – w badaniach marketingowych jest to lista wszystkich możliwych odpowiedzi, jakie ankietowany może zaznaczyć przy pytaniach zamkniętych lub półotwartych.

landing page – strona internetowa, na którą jest przekierowany klient po kliknięciu w reklamę (banner) lub link w wiadomości email. Celem landing page jest wywołanie określonego działania (call to action) wobec kllienta – może to być złożenie zamówienia lub tylko pozostawienie w formularzu swojego imienia oraz numeru telefonu.

layout – szablon, szkic, układ kompozycyjny (tj.: kolorystyka, elementy dekoracyjne, krój czcionki, itd.). Większość korporacji ma swój layout dokumentów, stopek email, ulotek …

long tail – długi ogon, termin związany z pozycjonowaniem strony w wyszukiwarkach internetowych. Strategia long tail polega na tym, że zamiast koncentrować się na najbardziej konkurencyjnych frazach w danej branży, pozycjonuje się na kilkadziesiąt lub kilkaset rzadziej używanych fraz, które w końcowym rozrachunku mogą wygenerować taki sam ruch co 2-5 najbardziej popularnych zapytań.

mapping – mapowanie, najczęściej występuje w kontekście mapowania procesów biznesowych, które ma za zadanie rozrysowanie procesów w przedsiębiorstwie pod kątem ich późniejszej optymalizacji.

media plan – jest to harmonogram wykorzystania poszczególnych mediów w kampanii reklamowej. Składa się on m.in.: z listy planowanych mediów (radio, TV, gazeta, czasopismo, portal, outdoor,…), dat emisji, komunikatu, ceny / budżetu, szacowanego zasięgu dotarcia do odbiorców.

omni-channel – wielokanałowość sprzedaży, jest to sposób w jaki firma podchodzi do kontaktów z klientem – zamiast traktować każdy kanał sprzedaży oddzielnie, dostosowuje się procesy w taki sposób, aby jak najbardziej uprościć klientowi przejście przez cały proces zakupowy – od wyszukiwania, poprzez składanie zamówienia, dostawę, późniejszą obsługę. Innymi słowy, omni-channel to wykorzystanie i zintegrowanie ze sobą kilku kanałów kontaktu (sklepu stacjonarnego, e-sklepu, aplikacji mobilnych, telecentrum, email marketing) w celu poprawy satysfakcji klienta z zakupów.

opt-in – termin określający sposób w jaki zbierane są zgody na dołączenie adresu email do bazy wysyłkowej. Najczęściej spotyka się dwa warianty:

  • single opt-in – oznacza jednorazowe zatwierdzenie emaila, który następnie trafia do bazy.
  • double opt-In – składa się z dwóch etapów, w pierwszym kroku podaje się swój email, a następnie na podany email jest wysyłany link, który ma na celu potwierdzenie chęci subskrypcji. Double opt-in eliminuje możliwość pomyłek.

opt-out – oznacza wypisanie się z listy subskrypcyjnej, rezygnację z chęci dalszego otrzymywania wiadomości email od danego nadawcy

optymalizacja – to działania mające na celu poprawę efektywności obecnie funkcjonujących procesów. Poprawa ta może dotyczyć czasu, kosztów, pracochłonności.

pain points – kluczowe problemy, obszary biznesowe/ zagadnienia, które wymagają natychmiastowego działania celem poprawy.

personalizacja – termin popularny w marketingu bezpośrednim, jest to wykorzystanie dostępnych informacji na temat klienta do skonstruowania treści komunikatu lub oferty. Personalizacja może obejmować tylko dodanie imienia i nazwiska klienta w nagłówku emaila, lub wykorzystanie danych o poprzednich zakupach do zarekomendowania kolejnych towarów.

pozycjonowanie – termin występujących w kilku znaczeniach: można mówić o dobrze spozycjonowanej stronie – co oznacza, że pojawia się ona wysoko w wynikach wyszukiwania google na kluczowe dla danej branży frazy; mamy też pozycjonowanie produktu – za czym kryje się określanie miejsca, jakie produkt ma zająć w zestawieniu z konkurencją, np.: czy to ma być towar premium, czy też low-cost, itd.

prankvertising – rodzaj reklamy, która do przyciągnięcia uwagi odbiorcy wykorzystuje rodzaj humoru, który po polsku chyba najlepiej brzmi jako „wkręcanie” kogoś w coś (ang. prank). Pomysł na prankvertising wywodzi się z popularnego formatu filimików umieszczanych na youtube, w których mniej lub bardziej przypadkowi ludzie stają się przedmiotem mniej lub bardziej wyszukanego dowcipu.

reach zasięg kampanii; skaźnik ten określa (zazwyczaj tylko szacuje) ile odbiorców z grupy docelowej miał styczność z określonym komunikatem lub reklamą.

reklama natywna – native advertising – rodzaj reklamy, która upodabnia się do treści właściwych dla danego medium, w którym jest przekazywana. Przykładowo zamiast umieszczać zwykłą reklamę samochodu ze zdjęciem w męskim magazynie, umieszcza się artykuł z testem niezawodności danego modelu.

responsywny – responsive web design (RWD) – jest to technika tworzenia stron internetowych w taki sposób, aby ich układ mógł być automatycznie dostosowany do urządzenia (laptopa, tableta, smartfonu), niezależnie od jego rodzaju i wielkości wyświetlacza.

retargeting (lub też czasem remarketing) – jest to odmiana reklamy internetowej, która polega na tym, że dana reklama jest kierowana do użytkowników na podstawie ich poprzednich akcji podjętych na stronach internetowych. Najczęściej z remarketingiem spotykamy się w sytuacji, gdy odwiedzimy witrynę sklepu internetowego X, a następnie, gdy odwiedzamy inne strony internetowe, które udostępniają miejsca pod reklamę, pojawiają się reklamy wcześniej odwiedzanego sklepu wraz z ofertami dotyczącymi produktów, które tam przeglądaliśmy.

scrum –jest to jedna z metodyk zarządzania projektami, zaliczana do metodyk zwinnych (agile). Zgodnie z tą metodyką projekt jest podzielony na krótsze etapy/ części zwane sprintami. Jest to metodyka o wiele mniej sformalizowana od PRINCE czy PMBooK, a co za tym idzie łatwiejsza do opanowania.

skalowalność – elastyczność, która umożliwia dostosowanie się do zwiększających się ilości: produkcji, zamówień, użytkowników korzystających z aplikacji, itp.

startup – nowo-powstałe przedsiębiorstwo wdrażające dopiero swoje produkty i usługi na rynek. Istnieją także definicje start-upu jako firm, których celem jest zdobycie inwestora lub jak najszybsza sprzedaż przedsiębiorstwa.

stock – zapas magazynowy – towar na stocku to po prostu towar dostępny aktualnie na magazynie. W marketingu mówi się też o zdjęciach „stockowych” – czyli fotografiach udostępnianych online za opłatą przez firmy sprzedające prawa do wykorzystywania zdjęć.

storytelling – przedstawianie zagadnienia za pomocą historii. Metoda konstruowania narracji, używana w marketingu i sprzedaży, w której zamiast suchych faktów tworzy się emocjonujące opowieści, które lepiej zapadają w pamięć. Przykład storytellingu.

template – szablon, wzór (np. dokumentów)

touchpoint – punkt kontaktu klienta z firmą/ marką, np.: sklep, ulotka lub katalog, witryna internetowa, call center.

trendsetter – osoba wyznaczająca trendy, wyznaczająca np.: co się nosi, z jakiego sprzętu się korzysta.

trigger – spust; element, który przykładowo bezpośrednio przyczynia się do zaistnienia sprzedaży lub konwersji.

value proposition – komunikowana korzyść związana z danym produktem, która sprawia, że jest on bardziej atrakcyjny oraz bezkonkurencyjny na rynku. Polecam lekturę wpisu o powiązanych terminach – single mind oraz USP

viral (viral marketing, buzz marketing) – technika marketingowa wykorzystująca powiązania towarzyskie do rozprzestrzeniania treści związanych z określoną marką lub produktem. Najczęściej spotykaną odmianą viral’a są śmieszne filmiki reklamowe, które za sprawą swojego zaskakującego humoru, zachęcają do podzielenia się nimi ze znajomymi.

wirtualizacja – termin często wykorzystywany w różnych kontekstach, ale tak naprawdę to pojęcie wywodzi się z informatyki, gdzie oznacza efektywne wykorzystanie zasobów IT poprzez abstrakcję sprzętu. Można mówić o wirtualizacji serwerów, aplikacji, stacji roboczych.

Jeszcze na koniec szybkie pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj Naukę na przykładach!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

Dodaj komentarz

X