Już ponad 3000 klientów ebooka. 
Ściąga z EXCELA dla każdego - SETKI przykładów funkcji otrzymasz za 3 minuty.
ZOBACZ EXCEL EBOOK >

Jak wzbogacić analizę lub prezentację biznesową – zestawienie modeli i diagramów zarządczych

Jeżeli ktoś miał do czynienia z opracowaniami tworzonymi przez firmy konsultingowe, to pewnie zauważył, że w dużej mierze bazują one na pewnych szablonach, modelach i diagramach. Część z nich to autorskie rozwiązania opracowane i doskonalone wewnątrz firmy, inne z kolei to często szeroko już znane schematy i metodyki analizy, które przewijają się od lat w książkach dotyczących zarządzania i marketingu. Sporą zaletą tych narzędzi jest to, że są w stanie pokazać wybrane zagadnienie w bardzo syntetyczny, a zarazem zrozumiały sposób.

Pewnie wielu z was obiły się o uszy takie pojęcia jak: macierz BCG, SWOT, model 5 sił Portera, macierz McKinsey. To tylko te bardziej znane modele, ale gdy tylko się bardziej dokładnie poszuka to okaże się, że wszelakiego rodzaju diagramów zarządczych są setki. Dotyczą one przeróżnych obszarów przedsiębiorstwa. Możemy znaleźć: modele opłacalności, schematy organizacyjne oraz marketingowo-sprzedażowe, projektowe, procesowe, strategiczne. Za każdym z nich kryje się zawsze jakaś teoria, czasami są to tylko krótkie wskazówki, innym razem wielostronicowe procedury i instrukcje objaśniające, jak daną analizę należy przeprowadzać.

Tak, czy inaczej, niezależnie od ich złożoności, są to bardzo praktyczne narzędzia, które warto poznać. Przydają się one między innymi w trakcie: opracowywania analiz, pisania strategii marketingowej, tworzenia biznes planów lub modeli biznesowych, prowadzenia prezentacji. Zatem jeżeli twoje dotychczasowe opracowania składały się w większości z tabel, prostych wykresów, bullet pointów oraz samego tekstu, to najlepszy czas, aby wzbogacić swój wachlarz narzędziowy o nowe rozwiązania. Tym bardziej, że nie są to tylko metody wizualizacji poszczególnych zagadnień, ale bardziej techniki instruujące, w jaki sposób podchodzić do rozwiązywania poszczególnych problemów biznesowych.

A „poznanie” najlepiej rozpocząć od ogólnego przeglądu dostępnych modeli i diagramów zarządczych. Poniżej umieściłem 3 prezentacje, które zawierają łącznie ponad 200 różnego typu schematów, modeli, diagramów, wykresów, macierzy,… Mogą one posłużyć jako gotowe wzorce lub jako źródło inspiracji do zaprojektowania swoich własnych narzędzi.


 

Prezentacja 1, a w niej m.in.:

Total Quality Management (TQM) Model – model zarządzania przez jakość
Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard) – pomiar kluczowych obszarów organizacji poprzez zdefiniowanie celów i mierników
Xerox Benchmarking Model – model pokazujący, w jaki sposób zwiększyć konkurencyjność firmy
8 typów marnotrawstwa – czyli jak tworzyć wartość poprzez eliminowania marnotrawstwa
Struktura Gamba – całościowe zobrazowanie kluczowych determinantów wpływających na wyniki biznesowe
Cykl PDCA (Plan, Do, Check, Act) – systematyczne podejście do doskonalenia procesów biznesowych
Six Sigma DMAIC – nie mniej systematyczne podejście do tego samego co powyżej
Macierz Priorytetyzacji PACE (Priority, Action, Consider, Eliminate) – czyli czym się zajmować w pierwszej kolejności, a jakie czynności eliminować
Model Zmian Kotter’a – instrukcja dotycząca tego, jak zarządzać zmianą w 8 krokach


Prezentacja 2, a w niej m.in.:

Model 4 P’s Kotlera – marketing mix, strategia marketingowa, otoczenie marketingowe
Model ABC (Activity Based Costing) – czyli od kontroli i pomiaru kosztów do budowy efektywności w organizacji
Macierz Ansoffa – produkt vs rynek, model pomagający opracować strategię działań
Model 7 Nawyków Skutecznego Działania Covey’a – chyba jeden z najsłynniejszych schematów wspomagających osobisty rozwój
Model 5 sił Portera – czyli opis rynku za pomocą pięciu czynników (konkurencja, ryzyko nowych wejść, siła nabywców, siła przetargowa dostawców, potencjalne substytuty), które go determinują
Schemat SCRUM – ogólny przebieg projektu realizowanego najpopularniejszą metodą zwinną (tzw. agile)
Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) – sposób na zapisywanie oraz doskonalenie wszystkich kluczowych procesów w organizacji, pozwalający wychwytywać obszary dodające wartość oraz te, które ją obniżają (marnotrawią zasoby)


Prezentacja 3, a w niej m.in.:

Model struktury rynków – opis relacji pomiędzy poszczególnymi rynkami w gospodarce
Model opłacalności BEP (Break-Even Point) – zależność pomiędzy wolumenem sprzedaży, kosztami oraz uzyskiwanym zyskiem
Model popytu i sprzedaży, efektu skali oraz elastyczności cen – podstawy ekonomii
Cykl życia produktu – przychody i zyski w zależności od fazy rozwoju produktu
Mapa pozycjonowania produktów
Schemat planu marketingowego w 6 krokach
Mapa łańcucha wartości w organizacji
Macierz BCG (w wersji klasycznej oraz nowej)
Macierz kluczowych kompetencji
Koło strategii konkurencyjnej
Struktury organizacyjne
Piramida Maslow’a
Zintegrowany Model Zarządzania Strategicznego
Model Zarządzania Finansami
Schemat Du Pont (ROE – zwrot z kapitału)

Jeszcze na koniec szybkie pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj Naukę na przykładach!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

Dodaj komentarz

X