Już ponad 3 000 klientów ebooka. 
Ściąga z EXCELA dla każdego - SETKI przykładów funkcji otrzymasz w 3 minuty.
ZOBACZ EXCEL EBOOK >

Jak napisać model biznesowy?

Business model to dokument, który w jednym miejscu definiuje kluczowe założenia biznesowe nowego przedsięwzięcia. Może on opisywać sposób działania nowego przedsiębiorstwa, jak i nowo wdrażanego produktu lub usługi.

Jak sama nazwa wskazuje (model = uproszczenie rzeczywistości), jest to materiał syntetyczny, a nie obszerne opracowanie, które w szczegółach przedstawia każdy aspekt biznesowy. Bo takim obszernym dokumentem jest biznes plan – skierowanym do instytucji zapewniających finansowanie.

Model biznesowy koncentruje się na opisaniu architektury całego rozwiązania i wartości jaką jest w stanie ten projekt dostarczyć – dla klienta oraz dla firmy.

W wielu korporacjach istnieje szablon modelu biznesowego. Ułatwia on porównywanie poszczególnych projektów pomiędzy sobą, a także narzuca pewne rygory na ich twórców. Bardzo łatwo jest w końcu zapełnić każdą stronę tekstem, tylko nie zawsze ta treść niesie ze sobą jakąś wartość.

A tutaj ważne są konkrety. Business model to w dużej części materiał dla decydentów, którzy bazując na informacjach tam zawartych oceniają koncepcję, opłacalność i ryzyko nowego przedsięwzięcia. Poniżej zestawienie kluczowych informacji, które powinny się znaleźć w każdym modelu biznesowym.

Co powinien zawierać business model? 

  1. Wstęp: jaki jest kontekst nowego przedsięwzięcia; co spowodowało, że podjęto pracę nad nowym produktem; jaka jest wizja; jakie są cele stawiane wobec projektu.
  2. Grupy docelowe odbiorców: do kogo kierujemy nasze produkty – jakich segmentów klientów; czym wyróżnia się dana grupa, jakie ma zwyczaje zakupowe i potencjał.
  3. Proponowane produkty: jaką wartość chcemy dostarczyć klientowi; jakie korzyści on uzyska poprzez zakup naszych produktów; na jaką potrzebę odpowiada nasze rozwiązanie; do jakiej grupy docelowej kierujemy poszczególne produkty, jaką przewagą konkurencyjną dysponujemy.
  4. Kanały dystrybucji: w jaki sposób chcemy docierać z naszą ofertą do klientów; które z nich mają być kluczowe, a które uzupełniające; w jaki sposób kanały dystrybucji odpowiadają zwyczajom zakupowym klientów.
  5. Strategia marketingowa: w jaki sposób zamierzamy budować i utrzymywać relacje z przyszłymi klientami; jakie interakcje z klientem będą dokonywane w procesie sprzedaży i obsługi, jakie będą formy komunikacji i promocji.
  6. Zasoby: jakie są kluczowe zasoby niezbędne do rozwoju produktu i sprzedaży, czy mają one być zapewnione w ramach firmy, czy zakupywane na rynku.
  7. Partnerzy biznesowi: kim są główni dostawcy lub podwykonawcy, jaka będzie ich rola i znaczenie w projekcie.
  8. Analiza finansowa – źródła przychodów i kosztów: jaki będzie sposób płatności i model rozliczeń; ile będzie wynosiła szacunkowa cena naszych produktów; poziom marży; na ile szacujemy przychody w pierwszym kwartale lub roku – a ile w kolejnych, jakie są podstawowe grupy kosztowe i jak będą się one zmieniać, jakich zysków się spodziewamy.

Załączam prezentację opisującą sposób tworzenia modeli biznesowych. Materiał ten w bardzo przystępny sposób obrazuje powiązania poszczególnych elementów modelu biznesowego ze sobą.

Pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj setki praktycznych przykładów!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

2 komentarze do “Jak napisać model biznesowy?”

Dodaj komentarz

X