Myślenie krytyczne – 10 zasad critical thinking

critical thinking

Myślenie krytyczne to pojęcie wieloznaczne. Najczęściej definiuje się je jako racjonalne postrzeganie rzeczywistości, w oparciu o prawidłowe informacje. Ale to bardzo skrótowe ujęcie szerokiego zagadnienia, jakim jest critical thinking. Ale nie o pojęciach będzie tutaj mowa. W końcu na Wikipedii można znaleźć mocno rozbudowaną definicję myślenia krytycznego wraz z całą jej genezą. W tym miejscu … Czytaj dalej

Myślenie krytyczne – nauka sztuki prawidłowego rozumowania

co oznacza krytyczne myślenie

W różnego rodzaju źródłach, w kontekście procesu rozumowania i podejmowania prawidłowych decyzji, możemy się spotkać z terminem critical thinking. Pojęcie to zazwyczaj jest tłumaczone na polski jako myślenie krytyczne. Ale jak zaraz się okaże to tłumaczenie może niekiedy wprowadzać w błąd, szczególnie osoby, które nie znają rzeczywistego znaczenia tego pojęcia. Bo w całym tym zagadnieniu … Czytaj dalej

X