Excel samouczek dla każdego – podstawy i zaawansowane formuły.

W odpowiedzi na pojawiające się zapytania o dokładną zawartość kursu Excel – Nauka na przykładach, poniżej przedstawiam dokładny spis treści poruszanych zagadnień w samouczku.

Kurs Excel jest udostępniany w formie elektronicznego pliku, tzw. e-booka. Sam decydujesz w jakim tempie się uczysz oraz jakie rozdziały interesują Cię w szczególności. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie po kliknięciu w poniższe zdjęcie lub na stronie https://consider.pl/excel-ebook

Excel podręcznik
Podrecznik MS Excel

Excel. Nauka na przykładach. Excel kurs – ebook

Cały kurs online Excel składa się z 15 rozdziałów. Najpierw omawiane są kolejno podstawowe funkcje Excelowe, następnie pokazywane są kolejne przykłady wykorzystania bardziej zaawansowanych formuł. Przedstawiane są także wszystkie najważniejsze funkcjonalności Excela: tabele przestawne, możliwości formatowania warunkowego, liczne triki, skróty klawiaturowe, metody obliczeniowe. Dodatkowo jest oddzielny rozdział, który zawiera ponad 60 Excel zadań wraz z rozwiązaniami. Ćwiczenia te bazują na moim doświadczeniu zawodowym w największych firmach w Polsce. Rozdział ten pokazuje jak rozwiązywać konkretne problemy biznesowe za pomocą Excela m.in. w obszarze: sprzedaży, finansów, controllingu. marketingu, logistyki.

Ten kurs Excela to prawdziwe kompendium wiedzy do samodzielnej nauki. W żadnym innym Excel podręczniku nie znajdziesz porównywalnego bogactwa materiału. Przy czym podręcznik zawiera maksimum przykładów, a minimum słów. To jest najprostsza metoda nauki Excela. Wystarczy raz prześledzić przykład, aby zrozumieć daną funkcję. Na stronie, której link został podanych powyżej, załączony jest film pokazujący samouczek od środka, rozdział po rozdziale. Można też tam pobrać darmowy fragment książki, aby sprawdzić, czy ten format prezentacji materiału Excela nam odpowiada.

Samouczek powstał z myślą o wszystkich wersjach Excela, o tych najnowszych, a także dla starszych wersji programu, czyli Excel 2013, Excel 2010. Użytkownicy starszych wersji, nie będą widzieli paru formuł, zobaczą tylko ich opisy. Ale w 95% ta książka online dostosowana jest do wszystkich edycji arkuszy kalkulacyjnych. I cyklicznie jest aktualizowana o nowe funkcje, które są udostępniane w wersji Excel 365.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących lekcji Excela online lub dedykowanych szkoleń dla firm zapraszam do kontaktu na email: sklep@consider.pl

Excel. Nauka na przykładach – Spis treści

Rozdział 1. Funkcje Excel MATEMATYCZNE i STATYSTYCZNE

1.1 funkcja SUMA()
1.2 funkcja ILOCZYN()
1.3 funkcja MIN()
1.4 funkcja MAX()
1.5 funkcja ŚREDNIA()
1.6 funkcja ŚREDNIA.WEWN()
1.7 funkcja MEDIANA()
1.8 funkcja PERCENTYL()
1.9 funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ()
1.10 funkcja ODCH.STANDARDOWE()
1.11 # Współczynnik zmienności
1.12 funkcja WSP.KORELACJI()
1.13 funkcja MODUŁ.LICZBY()
1.14 funkcja POTĘGA()
1.15 funkcja PIERWIASTEK()
1.16 funkcja MOD()
1.17 funkcja MIN.K()
1.18 # Marża na sprzedaży
1.19 # Różnica MAX-MIN przez ŚREDNIĄ
1.20 # Suma trzech największych wartości
1.21 # Procentowa zmiana funkcja ( b – a ) / a
1.22 # Zwiększenie / zmniejszenie wartości o x%
1.23 # Średnia ważona
1.24 # Zamiana brutto na netto

Rozdział 2. Funkcje Excel DATA i CZAS

2.1 funkcja DZIŚ()
2.2 funkcja TERAZ()
2.3 funkcja NUM.TYG()
2.4 funkcja DZIEŃ()
2.5 funkcja DZIEŃ.TYG()
2.6 funkcja MIESIĄC()
2.7 funkcja ROK()
2.8 funkcja GODZINA()
2.9 funkcja MINUTA()
2.10 funkcja TEKST()
2.11 funkcja RZYMSKIE()
2.12 funkcja DATA()
2.13 funkcja DATA.RÓŻNICA()
2.14 funkcja DNI.ROBOCZE()
2.15 # Kwartał na podst. daty
2.16 # Połowa roku na podst. daty
2.17 # Zmiana zapisu czasu na minuty
2.18 # Zapis daty w formacie RRRRMM
2.19 # Dodawanie do daty miesięcy / lat
2.20 # Obliczanie wieku na podstawie daty urodzenia
2.21 # Zamiana nazwy miesiąca na liczbę
2.22 # Wskazanie pierwszego dnia miesiąca wypadającego w …
2.23 # Co robić, gdy pojawia się ##### zamiast daty?

Rozdział 3. Excel Funkcje ZLICZAJĄCE

3.1 funkcja ILE.LICZB()
3.2 funkcja LICZ.PUSTE()
3.3 funkcja ILE.NIEPUSTYCH
3.4 funkcja LICZ.JEŻELI
3.5 funkcja LICZ.WARUNKI()
3.6 funkcja POZYCJA()
3.7 funkcja INDEKS()
3.8 funkcja PODAJ.POZYCJĘ()
3.9 funkcja CZĘSTOŚĆ()
3.10 funkcja SUMA.ILOCZYNÓW()
3.11 # Średnia ważona 2
3.12 funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE()
3.13 funkcja AGREGUJ()
3.14 funkcja DŁ()
3.15 # Zliczanie komórek zawierających …
3.16 # Zlicz komórki zawierające
3.17 # Czy komórka zawiera X lub Y?
3.18 # Zliczanie unikalnych wystąpień

Rozdział 4. Excel funkcje z WARUNKAMI

4.1 funkcja JEŻELI()
4.2 funkcja LUB()
4.3 funkcja ORAZ()
4.4 # Złożone warunki – łączenie funkcji LUB() i ORAZ()
4.5 funkcja JEŻELI.BŁĄD()
4.6 # Funkcja wielokrotnie zagnieżdżona
4.7 # Sprawdzanie spełnienia warunku PRAWDA/FAŁSZ
4.8 funkcja LICZ.WARUNKI()
4.9 funkcja SUMA.WARUNKÓW()
4.10 # SUMA.ILOCZYNÓW() z dodatkowymi warunkami

Rozdział 5. Funkcje Excel WYSZUKUJĄCE i ŁĄCZĄCE DANE

5.1 funkcja SZUKAJ.TEKST()
5.2 funkcja LICZ.JEŻELI() 2
5.3 funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()
5.4 funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()
5.5 funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()
5.6 # Zagnieżdżone WYSZUKAJ.PIONOWO()
5.7 # Wyszukaj po lewej stronie – połączenie funkcji INDEKS() & PODAJ.POZYCJĘ()
5.8 # Wyszukiwanie z wieloma warunkami
5.9 funkcja WYBIERZ()
5.10 # Wyszukanie ostatniej wartości w wierszu

Rozdział 6. Funkcje PRZEKSZTAŁCAJĄCE DANE

6.1 funkcja LITERY.MAŁE()
6.2 funkcja LITERY.WIELKIE()
6.3 funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY;
6.4 # Pierwsza litera z wielkiej litery pozostałe z małej
6.5 funkcja LEWY()
6.6 funkcja PRAWY()
6.7 funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY()
6.8 # Łączenie komórek poprzez &
6.9 funkcja ZASTĄP()
6.10 funkcja PODSTAW()
6.11 funkcja TEKST()
6.12 funkcja WARTOŚĆ()
6.13 funkcja FRAGMENT.TEKSTU()
6.14 # Pobierz część tekstu od znaku „&” do końca komórki
6.15 funkcja ZAOKR()
6.16 # Zaokrąglanie cen – 9 lub 9,99 na końcu
6.17 funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY()
6.18 funkcja CZY.LICZBA()
6.19 funkcja CZY.TEKST()
6.20 # Łączenie tekstu z wynikiem formuły
6.21 # Czy wielka litera?
6.22 # Czy fragment tekstu to cyfry?
6.23 # Rozdzielenie imienia i nazwiska z jednej do dwóch komórek
6.24 # Zliczanie liczby wyrazów w komórce
6.25 # Tekst w nowej linii

Rozdział 7. TRANSPOZYCJA DANYCH

7.1 # Transpozycja poprzez opcję „Wklej specjalnie”
7.2 funkcja TRANSPONUJ()
7.3 # Transpozycja z odwróconą kolejnością

Rozdział 8. WYKRYWANIE DUPLIKATÓW komórek w Excelu

8.1 # Usuwanie duplikatów poprzez Menu
8.2 # Usuwanie duplikatów poprzez filtrowanie zaawansowane
8.3 # Usuwanie duplikatów poprzez tabelę przestawną
8.4 # Zliczanie powtórzeń za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI()
8.5 # Wyróżnianie duplikatów poprzez formatowanie warunkowe

Rozdział 9. Excel FORMATOWANIE WARUNKOWE

9.1 # Formatowanie w zależności od wartości komórki
9.2 # Automatyczne zaznaczenie 3 największych wartości
9.3 # Porównywanie komórek – zaznaczenie różnic
9.4 # Paski danych i skale kolorów
9.5 # Wyróżnianie co drugiego wiersza innym kolorem
9.6 # Wyróżnianie kolorem dat z najbliższego tygodnia
9.7 # Wyróżnienie kolorem komórek zawierających …
9.8 # Wyróżnienie kolorem największych i najmniejszych wartości

Rozdział 10. ADRESACJA KOMÓREK

10.1 funkcja KOMÓRKA()
10.2 funkcja WIERSZ()
10.3 funkcja NR.KOLUMNY()
10.4 # Litera kolumny
10.5 funkcja ADR.POŚR()
10.6 # Adresowanie względne
10.7 # Adresowanie bezwzględne i mieszane
10.8 funkcja PRZESUNIĘCIE()

Rozdział 11. Funkcje TABLICOWE w Excelu

11.1 # Wartość MAX/ MIN z dodatkowym warunkiem
11.2 # Suma ze złożonymi warunkami
11.3 # Suma X największych wartości.
11.4 # SUMA(JEŻELI())
11.5 # Zliczanie komórek spełniających kryteria
11.6 # Zliczanie liczby znaków w wybranym zakresie komórek
11.7 # Kilka kryteriów dla różnych kolumn
11.8 # Znalezienie największej zmiany
11.9 # Sprawdzenie, czy w którejś z komórek jest dana fraza
11.10 # Czy komórka zawiera tylko dozwolone znaki z listy

Rozdział 12. TABELE PRZESTAWNE w Excelu

12.1 Jak utworzyć tabelę przestawną?
12.2 Jak czytać tabelę przestawną?
12.3 Do czego używać tabeli przestawnej?
12.4 Główne ustawienia tabeli przestawnej.
12.5 Obliczenia na polu wartości: Licznik, Suma, Minimum, Maksimum, Średnia, …
12.6 Udziały %-owe. „Pokazywanie wartości jako”: % sumy końcowej, % kolumny, % wiersza, …
12.7 Filtrowanie tabeli przestawnej.
12.8 Pola obliczeniowe – dokonywanie obliczeń na jednym lub kilku polach tabeli.
12.9 Układ danych – dowolne sterowanie położeniem wymiarów i miar.
12.10 Ranking – wyznaczenie pozycji danej wartości na liście.
12.11 Układ domyślny i klasyczny tabeli przestawnej.
12.12 Grupowanie – kategoryzacja.
12.13 Fragmentatory – szybkie filtrowanie danych.
12.14 Wskazówki i porady przy pracy z tabelami przestawnymi.

Rozdział 13. Excel TRIKI I WSKAZÓWKI

13.1 Skróty klawiszowe. Pracuj szybciej i efektywniej.
13.2 Dobierz domyślną kolorystykę skoroszytu. Atrakcyjna wizualizacja zwiększa czytelność.
13.3 Zapewnij poprawność wprowadzanych danych. Nie trać czasu na późniejsze poprawki.
13.4 Zamiana tekstu na kolumny. Przyśpiesz pracę na danych.
13.5 Blokuj „przewijanie” wierzy lub kolumn, aby łatwiej pracować na większych tabelach.
13.6 Szybkie kopiowanie formatowania komórek (kolory, czcionka, obramowanie,…).
13.7 Zaznaczanie, modyfikowanie lub kopiowanie wartości tylko z widocznych komórek.
13.8 Nazywanie zakresów danych. Przyspiesz pracę, gdy pracujesz na tym samym zbiorze danych.
13.9 Ukrywanie 'siatki’ – tj. domyślnego obramowania komórek w Excel.
13.10 Tworzenie serii danych. Przyspiesz wprowadzanie danych.
13.11 Szybkie operacje na zakresie komórek: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.
13.12 Przyczyny najczęstszych błędów. Co robić, gdy formuła zwraca błąd?
13.13 Ukrywanie niepotrzebnych kolumn, wierszy lub całych arkuszy.
13.14 Ograniczenie wielkości arkusza.
13.15 Sortowanie wartości po kolumnach – od lewej do prawej i na odwrót.
13.16 Formatowanie niestandardowe. Dodanie znaku '+’ przed dodatnimi wartościami.
13.17 Czyszczenie zakresu z formatowania lub całej zawartości.
13.18 Dostosowywanie szerokości kolumn i wierszy do długości tekstu w komórkach.
13.19 Grupowanie wierszy lub kolumn.
13.20 Szybkie zaznaczenie tysięcy wierszy.
13.21 Zaawansowane znajdowanie i zamienianie wartości.
13.22 Zamiana na tysiące i miliony poprzez formatowanie.
13.23 Scalanie komórek.
13.24 Sortowanie kilku kolumn.
13.25 Podział arkusza na rozdzielne okna.
13.26 Podgląd paru otwartych arkuszy.
13.27 Drukowanie tabel – powtarzanie nagłówków na każdej z drukowanych stron.
13.28 Zapisywanie jako PDF kilku arkuszy jednocześnie.
13.29 Szybsze i poprawne wprowadzanie formuł.
13.30 Nazywanie kolejnych wersji pliku, aby łatwo było go odszukać w folderze.
13.31 Przy większych tabelach zamieniaj formuły na statyczne wartości.
13.32 Nazywanie pojedynczych wartości.
13.33 Hiperłącza – linkowanie.
13.34 Ustawienie częstotliwości autozapisywania.

Rozdział 14. Excel ĆWICZENIA i ROZWIĄZANIA

14.1 Analiza sprzedaży.
14.2 Analiza dynamiki zmian – miesięcznych i kwartalnych.
14.3 Agregowanie wartości sprzedaży według dni.
14.4 Zliczanie wystąpień danej frazy z warunkami.
14.5 Łączenie danych z różnych tabel, tworzenie nowych kategorii.
14.6 Funkcja warunkowa wielokrotnie zagnieżdżona.
14.7 Porównanie dwóch list danych – odszukiwanie elementów wspólnych.
14.8 Wyszukiwanie wartości i tworzenie rankingów.
14.9 Dopasowywanie wyników do wartości wskazanych na liście rozwijanej.
14.10 Tworzenie listy wszystkich wartości spełniających wskazane kryteria.
14.11 Zestawienia baz adresów email.
14.12 Łączenie kolejnych komórek z kolumny w jeden ciąg znaków oddzielonych separatorem.
14.13 Dodawanie znacznika, gdy komórka zawiera określoną frazę w tekście.
14.14 Weryfikacja i przekształcanie wartości komórki.
14.15 Zliczanie wystąpień kolejnych wartości.
14.16 Sumowanie komórek o zakresie wskazanym przez użytkownika.
14.17 Sumowanie wartości, które spełniają jednocześnie kilka warunków.
14.18 Analiza zamówień.
14.19 Kategoryzacja danych.
14.20 Przekształcanie danych, zamiana walut.
14.21 Przypisywanie kategorii na podstawie słów kluczowych w tekście.
14.22 Analiza sprzedaży wg dni tygodnia.
14.23 Wyszukiwanie ostatniej wartości.
14.24 Zmiana układu tabeli. Wyszukiwanie na podstawie dwóch kryteriów.
14.25 Wyliczanie premii, przygotowanie prognoz rocznych.
14.26 Agregacja danych, wyliczanie średniej ważonej ceny produktu.
14.27 Sumowanie wielu kolumn po spełnieniu wskazanych warunków.
14.28 Wyszukiwanie wartości po wierszach i kolumnach.
14.29 Zliczanie unikalnych wystąpień według wskazane kryterium.
14.30 Ustalanie cen końcowych sprzedaży dla podanych warunków.
14.31 Wyliczanie średniej ruchomej, wykrywanie dużych zmian wartościowych.
14.32 Wyodrębnianie fragmentów tekstu i dokonywanie na nich obliczeń.
14.33 Przekształcanie danych oraz tworzenie rankingu.
14.34 Przypisywanie wartości w zależności od daty.
14.35 Przypisywanie wartości w zależności od Rozdział daty od. i Rozdział daty do..
14.36 Zliczanie czasu pracy – czas regularny i nadgodziny.
14.37 Podsumowanie wyników w obiekcie 'tabela Excel’.
14.38 Zmiana ułożenia danych za pomocą funkcji.
14.39 Tworzenie serii danych.
14.40 Zliczanie okresu pomiędzy dwoma datami – statystyki efektywności.
14.41 Zestawienie prognoz wyników z rzeczywistym wykonaniem – analiza odchyleń.
14.42 Ranking sprzedaży produktów w kolejnych miesiącach.
14.43 Sumowanie co drugiej, co trzeciej, … co szóstej kolumny.
14.44 Przypisywanie wartości na podstawie licznych zmiennych
14.45 Oznakowanie dublujących się rekordów na podstawie wartości z dwóch kolumn
14.46 Rozliczenie grafika pracy przy pracy zmianowej
14.47 Zliczanie wystąpień rekordów z daną frazą. Wydzielanie fragmentu tekstu.
14.48 Zliczanie częstości występowania wartości.
14.49 Sumowanie kolumn, które zostały wskazane w komórce.
14.50 Tworzenie listy wartości spełniających warunek.
14.51 Przypisywanie najbliższej wartości spełniającej warunek.
14.52 Wyszukiwanie wartości i obliczanie z nich średniej.
14.53 Podsumowanie wyników sprzedaży według krajów (tabele przestawne).
14.54 Agregacja danych, wyliczanie udziałów procentowych (tabele przestawne).
14.55 Agregacja danych – układ wierszowy (tabele przestawne).
14.56 Kategoryzacja danych i użycie ich w tabeli przestawnej.
14.57 Tworzenie rankingu produktów oraz obliczanie dynamiki zmian (tabela przestawna).
14.58 Rozkład zamówień według dnia tygodnia oraz godziny (tabela przestawna).
14.59 Opracowanie listy TOP 3 produktów wg krajów (tabela przestawna).
14.60 Szablon do wypełniania faktur.
14.61 Formularz ocen – przypisywanie ocen w zależności od spełnienia kryteriów.
14.62 Wyliczanie średniej, min., max., w zależności od innych warunków.

X