Analiza danych na zlecenie

Zapraszam do zapoznania się z ofertą analiz na zlecenie:

Zakres usług badawczych:

 • Opracowywanie statystyczne wyników badań i ankiet – ilościowych i jakościowych.
 • Kompleksowe przygotowanie analiz biznesowych:
  • zakres tematyczny – analiza baz klienckich (CRM), sprzedażowych, logistycznych, finansowych, operacyjnych (ERP), HR-owych;
  • analiza zbiorów danych w dowolnym formacie elektronicznym;
  • przekształcenie danych we wnioski i rekomendacje;
  • wizualizacja wyników w postaci profesjonalnej prezentacji końcowej.
 • Tworzenie modeli finansowych i prognostycznych.
 • Porządkowanie i czyszczenie baz danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wyślij email na: consider@consider.pl

Jak wygląda zlecenie analizy danych w praktyce:

 1. Na podstawie przesłanych informacji o zakresie analizy i rodzaju danych, przedstawiam swoją ofertę, zawierającą wycenę oraz termin realizacji.
 2. Na cele każdego zlecenia podpisuję krótką umową, która określa zakres prac oraz główne zasady ich realizacji (w tym m.in. kwestie zachowania poufności, sposób przekazania dostępów/ nośników danych).
 3. Po przekazaniu końcowego materiału, do dyspozycji zleceniodawcy są dodatkowe godziny robocze, które mogą być przeznaczone na zlecenie uzupełniających prac w ramach danego projektu (np. doprecyzowanie pewnego obszaru analizy, opracowanie dodatkowych zestawień lub wykresów, itp.).

 

kontakt: consider (at) consider.pl © 2012-2017 CONSIDER